رسالت پژوهشکده : تلاش جهت ساماندهی پژوهش های زیست فن آوری پزشکی در راستای اولویت کشور
  • شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
  • اسبت ٢٦ ذی حجّه ١٤٤١
  • Saturday, August 15, 2020
صفحه اصلی اخبار دوره‌های آموزشی تحلیل و گزارش علمی اطلاعات عمومی مراکز تحقیقاتی پیوندها درباره ما تماس با ما  
کد مطلب :   2928 تاریخ انتشار: 
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
- 12:57 تاریخ آخرین ویرایش :
  1396/05/23
بازدید:   121  
 
نقش استانداردسازی در توسعه بازار محصولات زیستی چیست؟
نقش استانداردسازی در توسعه بازار محصولات زیستی چیست؟
برنامه Initiative Market Leadکمیسیون اروپا، زیست‌فناوری را به عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار که باید در سرمایه‌گذاری و نوآوری در آن کوشید، معرفی می‌کند و عدم وجود استانداردهای مرتبط با محصولات با پایه زیستی به عنوان مانعی در برابر توسعه آنها مطرح است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بدون استانداردسازی شفاف و لیبل‌گذاری منسجم و قابل پیگرد، پذیرش عمومی و تجاری سازی محصولات با پایه زیستی امری دشوار خواهد بود. استانداردها چارچوبی مشخص برای یک حوزه اولیت‌دار تدارک می‌بینند، ضمن آنکه به هیچ وجه مانع نوآوری در آن حوزه نمی‌گردند. استانداردسازی یک روش مورد توافق و قابل تکرار برای انجام کار است و در قالب یک سند منتشر شده است که شامل توضیحات فنی یا دیگر معیارهای دقیق که باید به طور کامل به عنوان یک قانون یا راهنما یا تعریف دنبال شوند، هستند.

استانداردها کمک می‌کنند که شفافیت در بازار افزایش یابد و این کار را به وسیله فراهم کردن روشهای مرجع و مشترک که امکان تأیید یا رد ادعاها در مورد محتوای زیستی، زیست تخریب پذیری یا پایداری زیست محیطی محصولات مختلف را
میسر می‌سازد، انجام میدهند.

این امر میتواند منجر به افزایش استفاده از محصولات با پایه زیستی شود، چراکه اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان در استفاده از مواد با پایه زیستی را افزایش می‌دهد. استانداردها اختیاری هستند و سازمانها می‌توانند با خود اظهاری یا بازبینی های مستقل آنها را به کار گیرند.

البته استانداردها الزامی نیستند و دولتها فشاری برای اجرای آنها اعمال نمی‌کنند، اما می‌توانند به عنوان ابزاری برای اعمال

قوانین حمایتی به کار گرفته شوند.

مطالعه تطبیقی استانداردسازی محصولات حوزه زیست‌فناوری

با توجه به رشد دانش و محصولات مربوط به حوزه زیست‌فناوری، جهت ارتقای کیفیت محصولات و شتاب بخشیدن به ورود آنها به بازار توجه به بحث استانداردسازی در این حوزه اهمیت خاصی یافته است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه اقتصاد زیستی در زمینه تدوین استانداردهای این حوزه فعالیت هایی جدی را تحت استانداردTC411/CENدنبال می‌کند. اما در کنار این اقدام، پروژهای با نامBIO-OPENاجرا می‌شود که نتایج آن مستقیما به عنوان خوراک برای استانداردTC411/CENمورد استفاده قرارخواهد گرفت.

دلیل اشاره به این پروژه بیشتر آشنایی با روشی است که این پروژه برای رسیدن به اهداف خود دنبال می‌کند و آن
عبارتست ازمشارکت همه ذینفعان، اعم ازواحدهای آکادمیک، شرکتهای تولیدکننده مواد با پایه زیستی و نهادهای دولتی در پیشبرد پروژه.


وضعیت استانداردهای حوزه زیست‌فناوری

گزارش پیش رو با هدف بهبود شرایط رشد اقتصاد زیستی در ایران از طریق بازوی استانداردسازی تهیه شده است. مطالعات صورت گرفته، استانداردهای بخشهای مختلف حوزه زیست‌فناوری در سطح ملی و بین‌المللی را جهت بدست آوردن تصویر کلی وضعیت موجود پوشش داده است.

در بخش بین‌المللی، استانداردهایASTM ،استانداردهایCEN که مربوط به اتحادیه اروپا است و استانداردهای بین‌المللیISOمورد بررسی قرار گرفته اند.

در این میان دو نکته حائز اهمیت است؛ اول آنکه بسیاری از بخشهای حوزه زیست‌فناوری، نوظهور بوده و لذا در بسیاری از این بخشها همچنان استانداردهای مدونی تهیه نشده است. البته فعالیت در بسیاری از بخشها شروع شده و برخی از آنها نیز در مرحله بررسی نهایی و انتشار قرار دارند.

دوم آنکه در برنامه تدوین این استانداردها در نقاط مختلف، همکاری بین بخشی و بین سازمانی قابل توجهی ترتیب داده شده است. در واقع به نظر می‌رسد هر بخش متمرکز بر بخشی از زیست‌فناوری است که تولیدات بیشتری داشته و برای ایجاد فضای رقابتی وجود استانداردها ضروری گشته است.

در مطالعه و بررسی صورت گرفته در گزارش حاضر، به شکل اجمالی به استانداردها و تلاشهای صورت گرفته در زمینه ایجاد
استانداردها در بخشهای مرتبط با زیست‌فناوری پرداخته شده است.


در ابتدا به استانداردهایCEN پرداخته شده است. CEN مجموعه استانداردها با عناوین مختلفی چون 430/Mبرای پلیمرهای زیستی و روان کننده های زیستی، 491/Mبرای حلال های زیستی و سورفکتنت های زیستی، 492/Mدر جهت توسعه عرضی استانداردها برای محصولات با پایه زیستی، همچنین کمیته های تخصصی زیر در حال توسعه استانداردها در حوزه محصولات با پایه زیستی ارائه شده است.

کمیته های مذکور نیز عبارتند از کمیتهTC19/CENدر بخش سوخت های گازی و مایع، روان کننده ها و محصولات مرتبط از نفت و با منشأ سنتزی یا زیستی، کمیته 249 TC/CENدر بخش پلاستیک ها، کمیته 276 TC/CENدر بخش عوامل فعال سطحی، کمیته 249TC/CEN در بخش محصولات با پایه زیستی و در داخل کمیتهTC411/CENپنج گروه کاری در حال توسعه استانداردهای مرتبط با جنبه های مختلف محصولات با پایه زیستی می شوند.
گروه های مرتبط با حوزه زیست فناوری اعم از سوخت های جامد زیستی، زیست فناوری، بیوگاز و تقلید حیاتی مورد توجه قرار می گیرند که در این میان، استانداردهای مربوط به مورد اول، یعنی سوختهای جامد زیستی، حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند که می تواند بدلیل کاربری فراوان این نوع سوختها و وجود بازار رقابتی مناسب برای آنها در سطح بین الملل باشد.

استانداردهای حوزه زیست‌فناوری ملی

در ادامه این گزارش به بررسی استانداردهایASTM می پردازیم، در واقع استانداردهایASTM در حوزه زیست‌فناوری حول محور تبدیل زیست‌توده شکل گرفته اند.

در زمینه تدوین استانداردهای ملی در حوزه زیست فناوری، سازمان ملی استاندارد مواردی را تدوین کرده است. همچنین در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در بحث زیست فناوری است، در زمینه تدوین برخی از استانداردهای مربوط به صنایع پیشرفته در کشور استانداردهایی در حال تدوین است.
در واقع سازمان ملی استاندارد در قالب کمیته های مختلفی به بحث تدوین استانداردهای ملی حوزه زیست فناوری وارد شده است که این کمیته ها شامل کمیته انرژی، کمیته ملی استاندارد فناوری نانو، کمیته ملی استاندارد محیط زیست و کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی می شود.

همچنین، ستاد توسعه زیست فناوری نیز در زمینه استانداردسازی، در دو بخش فعالیت داشته است، بخش زیست مهارگرها و بخشکودهایزیستی.

کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی

اشاره به کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی نیز در این گزارش ضروری است زیرا این کمیته به منظور پیشبرد اهداف این کارگروه در حوزه استانداردسازی تشکیل شده است. این کمیته با بهره گیری از مطالعات صورت گرفته در کارگروه در زمینه استانداردهای حوزه زیست فناوری و مطالعه نگاشت نهادی زیست فناوری در کشور مدل جامعی را جهت تسهیل تدوین استانداردها در بخشهایی از حوزه زیست فناوری که در کشور رشد کافی را داشته اند، شامل سه بخش زیست فناوری کشاورزی، زیست فناوری محیط زیست و تجهیزات زیست فناوری طراحی کرده است.

منبع : سایت ستاد توسعه زیست فناوری
نویسنده خبر : مدیر پورتال
کلید واژه
 
اخبار مرتبط
آیین نامه حمایت از پژوهشگران برتر جوان در حوزه زیست‌فناوری آیین نامه حمایت برگزاری همایش های زیست فناوری ایران زیست فناوری بهترین حوزه برای سرمایه گذاری و سودآوری است ۳۰ طرح زیست فناورانه به ۲۰ سرمایه گذار ارائه می‌شود ایران دارای رتبه ۱۴ دنیا در زیست فناوری است دهمین دوره جایزه بزرگ زیست‌فناوری برگزار می‌شود رشد تولید داروهای زیستی در کشور/ صرفه جویی ارزی 6۰۰ میلیون دلاری شورای ملی منابع ‍ژنتیکی کشور تشکیل می شود کسب رتبه چهارم ایران در تولید داروهای زیست‌فناوری در منطقه ترویج زیست‌فناوری تزریق ثروت به کشور اعطای جایزه ملی به برترین‌های زیست‌فناوری 61 داروی بیوتکنولوژی در اولویت ایران است/۲9 قلم تولید شد/۱۲ قلم دارو هیچ خواهانی برای تولید ندارد نحوه مدیریت توسعه زیست‌فناوری در سایر کشورها رصد می‌شود فراخوان تهیه و تدوین برنامه تلویزیونی در مورد زیست فناوری رصد اختراعات جهانی در حوزه زیست‌فناوری موفقیت پژوهشگران کشور در استخراج 2 دارو از پلاسمای خون ایران پیشتاز تولید داروهای زیست‌فناوری در منطقه است فراخوان جذب دوره پسادکتری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان حوزه زیست فناوری، پرشتاب تر در دولت یازدهم صرفه جویی ارزی6۰۰ میلیون دلاری با تولید داروهای پیشرفته در کشور
ارسال نظر
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

4.حداکثر کاراکتر مجاز جهت ارسال نظر 1000 کاراکتر می باشد.
نام:
ایمیل:
نظر:
 
کد امنیتی :
تولید مجدد