کد خبر: 2890
کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول وسترن‌بلات
کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول وسترن‌بلات، 14 تا 16 مردادماه جاری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول وسترن‌بلات، 14 تا 16 مردادماه جاری در پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی- ابن‌سینا برگزار می‌شود.

محورهای مورد بحث در این کارگاه معرفی اصول و مبانی تکنیک وسترن‌بلات، اصول استخراج و اندازه‌گیری غلظت پروتئین، اصول انتخاب آنتی‌بادی‌های اولیه و ثانویه، اصول و کاربردهای الکتروفورزباژل پلی اکریل آمید در حضور SDS، چگونگی تهیه ژل‌ها و بافرهای مربوطه، انتخاب غشای مناسب و چگونگی آماده‌سازی آن برای بلاتینگ، انتقال پروتئین‌های الکتروفورز شده بر روی ژل به غشای مورد نظر (بلاتینگ) و بررسی روش‌های آن، شناسایی پروتئین هدف بر روی غشاء با استفاده از آنتی‌بادی اختصاصی و آنالیز نتایج به دست آمده است.

گروه هدف این کارگاه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های بیولوژی سلولی و مولکولی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پزشکی، پزشکی مولکولی، ایمونولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی و نانوتکنولوژی است.

گفتنی است، وسترن بلات یکی از روش‌های بلاتینگ است که برای تشخیص و آنالیز پروتئین‌ها استفاده می‌شود. این روش یک آزمایش تأییدکننده است و وجود نوعی پادتن (ایمونوگلوبولین نوع جی) علیه چند نوع پروتئین ویروسی را بررسی می‌کند.

این روش در مقایسه با تست الیزا، اختصاصی‌تر است؛ ولی از حساسیت کمتری برخوردار است و چون آزمایشی نسبتاً گران محسوب می‌شود، به عنوان اولین آزمایش انجام نمی‌گیرد و بیشتر در تأیید نتایج مثبت شده تست الیزا بکار می‌رود. تست وسترن بلات در همراهی با تست الیزا٬ بیش از 99 درصد مورد اطمینان خواهد بود.