کد خبر: 2968
آیین نامه حمایت برگزاری همایش های زیست فناوری ایران
برگزاری همایش های علمی به منظور ترویج علم و در راستای تقویت ارتباط میان صاحب‌نظران و متخصصین جهت تبادل اندیشه‌ها، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و همچنین اشاعه جدیدترین دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری امری ضروری است. لذا ستاد توسعه زیست‌فناوری در نظر دارد به منظور ارتقای سطح کیفی و اثربخشی همایش‌های علمی مرتبط با زیست‌فناوری از برگزاری همایش‌ها بر اساس این آیین نامه حمایت نماید.

چگونگی حمایت ها در آیین نامه "حمایت برگزاری همایش های زیست فناوری ایرانشرح داده شده است:

تعاریف

ستاد: ستاد توسعه زیست‌فناوری

همایش علمی: هر گونه گردهمایی علمی، پژوهشی و فناوری مرتبط با زیست‌فناوری که توسط صاحبنظران این حوزه و به منظور تبادل دانش و اطلاعات و ارائه دستاوردهای مرتبط توسط پژوهشگران و صاحبان صنایع برگزار می شود.

برگزارکننده: موسسه‌ای (دانشگاه، موسسه علمی، انجمن علمی و ...)  است که مسئولیت برگزاری همایش را بر عهده دارد.

دبیر اجرایی: شخص حقیقی که مسئولیت برگزاری همایش را بر عهده دارد.

ناظر:‌ موسسه‌ یا فردی است که از طرف ستاد توسعه زیست‌فناوری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای همایش را بر عهده دارد.

همایش‌هایی که شرایط زیر را دارا هستند در اولویت قرار دارند:

-         همایش‌هایی که به صورت ادواری (سالیانه، دوسالانه و ...) برگزار شوند.

-         همایش‌هایی که در آن کارگاه های آموزشی برگزار گردد که در آن دستاوردهای نوین پژوهشی عرضه و آموزش داده می‌شود.

-         همایش‌هایی که با همکاری بخش صنعت و در راستای حل بخشی از مشکلات کشور باشد.

حمایت‌های تشویقی ستاد:

   حمایت ‌های ستاد با در نظر گرفتن سطح و گستره همایش می تواند شامل یک یا چند حمایت که در ذیل به آن اشاره شده‌باشد:

-         حمایت تا سقف 100/000/000 ریالی از برگزارکنندگان همایش داخلی

-         حمایت تا سقف 150/000/000 ریالی از برگزارکنندگان همایش بین‌المللی

فرایند اجرا:

1)     برگزارکنندگان درخواست کتبی حمایت خود را حداقل 3 ماه قبل از برگزاری به ستاد ارسال نمایند.

2)      در صورت دعوت از متخصصین خارجی، لیست کامل آنها دو ماه قبل از برگزاری همایش به ستاد تحویل گردد.

3)     50٪ مبلغ حمایتی ‌ ستاد پس از برگزاری همایش و بررسی گزارش ارسالی از طرف برگزارکنندگان پرداخت می‌گردد.

4)     کتاب مقالات کنگره به همراه گزارش کنگره، پس از برگزاری به ستاد ارسال شود.

5)     ارسال تقاضای حمایت به معنای دریافت حمایت نخواهد بود.

 

خواهشمند است آیین نامه را به دقت مطالعه و پس از تکمیل فرم زیر آن را از  از طریق ایمیل به نشانی manpower@biodc.isti.ir ارسال نمایید.

کاربرگ دریافت اطلاعات همایشهای علمی زیست فناوری