کد خبر: 2972
بانک میکروارگانیسم های مرکز ذخایر ژنتیکی دارای اعتبار جهانی شد
ژورنال بین المللی IJSEM فهرستی از کلکسیونهای میکروبی معتبر از دیدگاه تاکسونومی را منتشر کرده که در آن، تنها نام بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس این مرکز  گفت: از آنجایی که انتشار میکروارگانیسمهای جدید منوط به ثبت آنها در حداقل یک کلکسیون بین المللی غیر از کلکسیونهای داخلی کشورهاست، گنجاندن نام کلکسیون مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ژورنال بین المللی IJSEM ، فرصت بی نظیری را برای کشور جهت ارائه خدمات بین المللی فراهم آورده است.

وی افزود: از این پس می توان شاهد ورود بیشتر سویه های ارسال شده از سایر کشورها به این کلکسیون بود.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران عنوان کرد: کلکسیون میکروبی (بانک میکروارگانیسم های) این مرکز ، عضو رسمی فدراسیون جهانی کلکسیونهای کشت WFCC است و از آغاز تأسیس تاکنون توانسته بیش از 55 سویه بومی متعلق به تاکسونهای پروکاریوتی و یوکاریوتی را شناسایی، ثبت و نگهداری کند و از این نظر مقام اول را در کشور بدست بیاورد.

به گفته فاضلی، این کلکسیون مطابق با استانداردهای جهانی و در چارچوب مقررات تدوین شده توسط کمیته های بین المللی سیستماتیک پروکاریوتها فعالیت می کند و تلاش می کند جدیدترین روشهای شناسایی و نگهداری را جهت تعیین هویت و نگهداری میکروارگانیسم ها به کار گیرد.