printlogo


کد خبر: 1537تاریخ: 1394/05/24 17:24
کتاب ساختار و عملکرد پروتئین ها "مولکولهای زندگی" چاپ شد
کتاب ساختار و عملکرد پروتئین ها "مولکولهای زندگی" چاپ شد

این کتاب توسط دکتر مهوش خدابنده شهرکی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تالیف شده و مشتمل بر ده فصل می باشد که در فصول اولیه آن اصول شیمی فیزیکی ایجاد زیرجزءهای ساختاری مطرح و در فصول بعد انواع پروتئین ها و کاربردهای آن ها معرفی می شود. کتاب با روش های شناسایی و جداسازی پروتئین ها و مثال هایی در این ارتباط پایان می یابد.
جهت تهیه کتاب با واحد کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری سرکار خانم طایفه باقر تماس گرفته شود. شماره تماس: 10-44787301 داخلی: 393
لازم به یادآوری است این کتاب برای اعضای محترم انجمن بیوانفورماتیک ایران با ۲۰% تخفیف عرضه می گردد.

تالیف: دکتر مهوش خدابنده شهرکی
سال نشر: 1394
شابک:978-964-8516-22-7


لینک مطلب: http://vimb.ir/News/View/1537