printlogo


کد خبر: 2347تاریخ: 1395/06/13 15:40
به دنبال کشف اسرار هویت سلول های رنین
به دنبال کشف اسرار هویت سلول های رنین
یکی از محققین مدرسه پزشکی ویرجینیا بیشتر وقت خود را به مطالعه یک نوع سلول خاص به نام سلول رنین گذاشته است.

به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، سلول های رنین(renin cells)، بخشی از سیستم دفاعی هستند که حدود 400 میلیون سال پیش بوجود آمده اند و دکتر آریل گومز در مدرسه پزشکی ویرجینیا اعتقاد دارد که این سلول ها در طبیعت و طی فرایند تکامل برای اولین بار در ماهی های استخوانی بوجود آمده اند. این سلول ها که طی فرایند تکامل حفظ شده اند در انسان نیز وجود دارند و آنزیم رنین را تولید می کنند که فشار خون و ثبات الکترولیت مایعات بدن را تنظیم می کند و جانوران را برای بقا در شرایطی که منجر به استرس فیزیولوژیک برای آن ها می شود، آماده می سازد. در ابتدای تکامل و روزهای اول حیات، این سلول ها بخشی از سیستم دفاعی بودند و تنها محدود به تنظیم کردن هموستازی فشار خون نبودند و چندین عملکرد را انجام می دادند.

تاکنون محققین توانستند عملکرد این سلول ها را شناسایی کنند اما آن چه که محققین نمی شناختند مکانیسم هایی بود که هویت و سرنوشت سلول های این آنزیم ها را کنترل می کنند. علاوه بر کشف مسیرهای اصلی کنترل کننده هویت و سرنوشت سلول های رنین، گومز و همکارانش دریافتند که این سلول ها در تکوین اندام ها بویژه کلیه ها نیز مهم هستند. سلول های سازننده رنین در سایر بافت ها مانند مغز استخوان نیز وجود دارند و ممکن است در تکوین خون و سلول های ایمنی نیز نقش داشته باشند. مطالعات بیشتر بوسیله گومز نشان داد که موتاسیون خاصی در پیش ساز های سلول های خونی سفید تولید کننده رنین به نام لنفوبلاست ها منجر به شکلی از لوکمیا می شود. درک منشا، هویت و سرنوش سلول های رنین می تواند کاربردهای پزشکی بسیاری داشته باشد، برای مثال، تغییر در سرنوشت سلولی با حفظ تمام بدن و هموستازی بافتی و هم چنین بیماری های مزمنی مانند بیماری عروقی فشار خون بالا، اسکار کلیوی، دیابت و سرطان مرتبط است. درک ویژگی های مربوط به سلول های رنین ممکن است به طراحی داروهای بهتر برای مهار تغییرات عروقی مرتبط با فشار خون بالا و درمان آن کمک کننده باشد.


لینک مطلب: http://vimb.ir/News/View/2347