printlogo


کد خبر: 2364تاریخ: 1395/06/16 16:26
کتاب انکوژن ها و سرطان منتشر شد
کتاب انکوژن ها و سرطان منتشر شد
کتاب انکوژن ها و سرطان نوشته سعید آبرون و فاطمه یوسف پور از سوی مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس راهی بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر سعید آبرون دکتری هماتولوژی بالینی و مدیر فنی شرکت فناوری بن یاخته های رویان کتاب خود را با نام "انکوژن ها و سرطان" منتشر کرد. این اثر طی روزهای گذشته از سوی کتابفروشی ها عرضه شد.
این کتاب دارای چهار بخش است که جامع ترین کتاب در زمینه ساختار و نقش انکوژن ها در مورد بحث سرطان است
این کتاب اولین جلد از سلسله مباحث سرطان شناسی است که بر معرفی عملکرد 110 ژن شناخته شده موثر در ظهور سرطان (انکوژن) تمرکز دارد و به ترتیب چگونگی فعال شدن انکوژن ها، مکانیسم اثر آن بر روی بیولوژی سلول، سیگنالهای سلولی القا شده توسط انکوژن و آسیب شناسی انکوژن ها بر ایجاد سرطان را مورد بررسی قرار می دهد
کتاب "انکوژن ها وسرطان" نوشته سعید آبرون و دکتر فاطمه یوسف پور در 599 صفحه در قطع رقعی به بهای 35هزارتومان با شمارگان 1000 نسخه از سوی  مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس چاپ شده است.


لینک مطلب: http://vimb.ir/News/View/2364